Archive for november, 2009

Återigen kritik mot operatörer som följer lagen

2009/11/15

Ännu en gång höjs kritiska röster mot Internetoperatörerna för att de väljer att radera logguppgifter som gör en koppling mellan ett ip-nummer och fysisk person möjlig efter så kort tid att man inte kan begära ut uppgifter i brottsutredningar.

En mer rättvisande rubrik hade varit att Ipred saboterar brottsutredningar eftersom det är precis det som det handlar om. Polis och åklagare hinner inte begära ut uppgifter som rör grova brott, därför att en skräckslagen industri ville ha en gräddfil till dessa uppgifterna efter att ha insett att HD inte bedömde illegal fildelning som ett tillräckligt allvarligt brott för att man skulle få ut sådana uppgifter.

Istället för att kräva lagändringar kanske man skulle ta sig en funderare över hur det egentligen ligger till. Ipred möjliggör att privata aktörer kan begära ut uppgifter för att lösa ett brott som HD bedömer saknar det straffvärde som krävs för att polisen ska kunna begära ut motsvarande uppgifter. Är det en rimlig ordning?

Och att lägga skulden på operatörerna är bara fånigt eftersom det i LEK står klart och tydligt att operatörerna inte får lagra dessa uppgifterna längre tid än nödvändigt för faktureringsuppgifter och för att kunna upprätthålla säkerheten i sina nät.
Alltså begär IFPI&co. att operatörerna ska bryta mot lagen för att de ska kunna leka polis, alternativt att den lagstiftande församlingen ändrar i berörda lagar för att uppnå samma syfte (något som kan ske i och med datalagringsdirektivet). Båda alternativen lämnar en besk eftersmak.

Att Ipred innebär att polis och åklagare mister möjligheten att utreda grova brott ser jag som problematiskt, men felet ligger inte hos operatörerna. Felet ligger hos en industri som förklarat krig mot sina kunder, att lösa problemet är enkelt; släng Ipred i papperskorgen och låt riktiga poliser utreda riktiga brott.
Illegal fildelning kommer aldrig någonsin att kunna komma upp i samma nivå som de brotten som krävs för att polisen ska få begära ut motsvarande uppgifter som Ifpi vill åt, hur mycket upphovsrättslobbyn skriker.

När jag ändå är inne på denna linjen så har ett flertal de senaste dagarna påpekat att det finns siffror som pekar på att de enda som förlorar på fildelning är skivbolagen och inte artisterna som lobbyn ofta vill påstå.
Något som inte direkt är någon nyhet.

Andra som skriver: Mary X Jensen, Leo Erlandsson, Fritänk och Stefan Wikén
Intressant

Annonser

Meningslösa byggprojekt som tar upp min tid

2009/11/11

Har inte bloggat på ett tag trots att jag har haft en miljon saker att blogga om, känns det som. Men tyvärr så måste man prioritera sin tid och just nu går i princip all min tid åt till skolarbete, och den övriga tiden läggs på att fundera på olika saker.

En grej som har tagit upp min tankeverksamhet den senaste veckan är ett system för att tända och släcka mina fönsterlampor via datorn. Grundtanken är rätt simpel; ett reläkort kopplat till serie- eller paralellporten. Det som tar upp mina funderingar är hur styrningsprogrammet ska utformas. Grundidén är även här ganska simpel; en klocka som kontrolleras mot ett värde och när klockan och värdet överensstämmer så öppnas eller sluts relät.

Men varför nöja sig med något så simpelt?
Solens upp- och nedgång finns rätt bra uträknat så varför inte stoppa in det också, tyvärr så vill man kanske inte alltid att lamporna ska slockna när solen beräknas stiga upp eller att de ska tändas när solen beräknas gå ned, så man behöver lite simpel timerstyrning där för att finjustera.
Sen kan även vädret påverka om man vill ha lamporna tända eller släckta, METAR finns på nätet och i de rapporterna finns uppgifter om hur molnigt det är. Alltså borde programmet även kunna extrahera den informationen för att styra tiden för tändning och släckning av lamporna.

Som den uppmärksamme läsaren antagligen har lagt märke till så har ett relativt enkelt bygge vuxit och blivit tämligen komplicerat… och på gränsen till onödigt. Och man kan ställa sig frågan; varför ens fundera över detta?
Svaret är att jag känner för det. Antagligen kommer själva bygget aldrig bli klart och frågan är om jag ens kommer koda själva programmet eller om det kommer stanna vid en enkel skiss och kanske ett klassdiagram.

Men sån är jag, och jag trivs rätt bra med det.

Intressant

Behöver STIM lägga sig i festivalerna?

2009/11/02

Läser i SVD att STIM just nu håller på att göra om avtalen med landets musikfestivaler och att festivalarrangörerna inte vill gå med på de nya villkoren.

Den stora förändringen är tydligen att man dels inför en fast avgift som baseras på biljettkostnaden och att man jämställer en festival med en vanlig konsert. Min lilla arma skalle får verkligen inte detta att gå ihop eftersom det är en väldigt stor skillnad mellan en konsert och en festival, även om det är en liten festival. En konsert görs av ett huvudband band under en kväll, en festival pågår ofta längre tid än en kväll och det är fler än ett band som spelar.

Och med tanke på hur STIM verkar fungera när det gäller utbetalningarna så är det inte ofta som de aktuella upphosmännen får del av kakan i någon större utsträckning, det är snarare så att man tittar på en helhet (som inte beror på hur många som ser bandet på festivalen) och betalar därefter. Att det dessutom finns artister/upphovsmän på svenska festivaler som inte är STIM-anslutna bortser man också från.

En bättre modell skulle enligt mig vara att man utelämnar STIM helt ur ekvationen och låta ersättningen helt och håller vara en affär mellan de som spelar på festivalen och festivalarrangörerna. Om sedan de som spelar på festivalen inte är samma personer som gjort musiken då är det en sak mellan framförande artist och skapare. Hur svårt skulle ett sånt system vara att införa och varför har man inte gjort det?

Ur min synvinkel känns det som ett effektivare system eftersom man kapar en mellanhand som dessutom inte nödvändigtvis ersätter de som ska ersättas fullt ut.

Intressant